แหล่งท่องเที่ยว ฝรั่งเศส

Notre Dame Cathedral มหาวิหารกลางกรุงปารีส

Notre-Dame de Paris หรือที่มักคุ้นกันในชื่อว่า มหาวิหารนอเทรอดาม เป็นมหาวิหารคาธอลิกยุคกลาง ในเขตปกครองที่ 4 ของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส วิหารแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมกอทิกฝรั่งเศส ซึ่งมีนวัตกรรมในการก่อสร้างอาทิเช่น หน้าต่างบานใหญ่โตและสีสันสดใสและความเป็นธรรมชาติ และ คว...