โขงเจียมแสงแรกของประเทศไทย อุบลราชธานี

อ่านบทความเรื่อง โขงเจียมแสงแรกของประเทศไทย อุบลราชธานี

https://joaw-ying.com/travel/%e0%b9%82%e0%b8%82%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5/

เผยแพร่ – May 6, 2015 ในหมวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ