Day3-แผนเที่ยวเกียวโต

อ่านบทความเรื่อง Day3-แผนเที่ยวเกียวโต

https://joaw-ying.com/travel/day3-%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%95/

เผยแพร่ – September 5, 2016 ในหมวด ญี่ปุ่น, ต่างประเทศ

DAY3  F 14/10/2016 Kiyomizu-dera ->Fushimi Inari Taisha->Arashiyama

เช้า Kiyomizu-dera วัดน้ำใส ->Fushimi Inari Taisha
บ่าย Arashiyama – Tenryū-ji->ป่าไผ่, Nonomiya shrine->Togetsukyo Bridge

http://www.jrpass.com/images/map/map_kyoto_metro.pdf

9:08 Keihan Line (1H 6 min): Namba St. -> Yodoyabashi St-> Kiyomizu-Gojo St. เดินเที่ยว  fushimi inari shrine ถ้าจะเดินขึ้นเขาไปถึงจุดชมวิวเลย ไปกลับประมาณ 2 ชม

หรือ

เมื่อถึงแล้วก็เดินไปตามทางนี้นะ 1.7 km.

13:00 นั่งสาย (Keihan Main Line -> JR Nara Line) : Kiyomizu-Gojo St. -> Tofukuji St. -> Inari St.

15:00 JR Nara Line & JR San-In Line (54 min) :  Inari St. -> Kyoto St. -> Saga-Arashiyama St

แวะเกียวโตหาที่เที่ยวยามค่ำคืนก่อนกลับ Namba