แหล่งท่องเที่ยว กรีซ

ทริปล่องเรือสําราญอิตาลีและเกาะกรีซ 10คืน (อิตาลี,กรีซ,ตุรกี)

DAY1 Mon 17/10/2016 Rome DAY2 Tu 18/10/2016 Civitavecchia DAY3 W 19/10/2016 Cruising DAY4 Th 20/10/2016 Chania,Crete เกาะฮาเนีย DAY5 Fri 21/10/2016 Mykonos, Greece เช้า Windmill, Little Venice, Paraportiani Church บ่ายเกาะมิโคนอส มีหาด Agios Stefanos Beach อยู่ใกล้ท่าเรือที่จอดสามารถนอนอาบแดด เล่นน้...

ประสบการณ์ขอเชงเก้นวีซ่าท่องเที่ยวของสถานฑูตกรีซ

พูดถึงการเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าสถานทูตกรีซ แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า สามารถขอรับได้ที่สถานทูตฯ หรือ ดาวโหลดได้ที่ http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand-en/visas/application-form.html ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตอบคำถามตามความจริง 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 40X60 ม...