Cucina @ La Toscana อาหารอิตาเลียนและอาหารไทย สวนผึ้ง

อ่านบทความเรื่อง Cucina @ La Toscana อาหารอิตาเลียนและอาหารไทย สวนผึ้ง

https://joaw-ying.com/travel/cucina-la-toscana-%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%87/

เผยแพร่ – August 26, 2016 ในหมวด ภาคกลาง, รีวิวร้านอาหาร

ร้านอาหาร Cucina @ La Toscana บริการอาหารอิตาเลียนและอาหารไทยรสจัดจ้านที่สวนผึ้ง  เปิดเมนูด้วยของหวานก่อนเลย พุดดิ้งคาราเมลหอมหวาน